Binnaz Hatun Camii

Kayseri, 2015


Kayseri’de yer alan Binnaz Hatun Cami projesi, bölgenin yerel mimari karakterine uygun malzeme dokusu ve mimari karakteri gözetilerek çağdaş yönelimler doğrultusunda bir dini

yapı olarak tasarlanmıştır. Cami yapısının alışılmışın dışında sade formu ve Kıble yönelimi, bulunduğu çevre verilerine uyarak yerleşen korunaklı ama geçirgen avlu duvarları ve göğe

uzanan yalın minaresiyle birlikte yerel mimariyi çağdaş çizgilerle temsil eden bir kompozisyon ortaya koyulmuştur.