​ KYY Konut ve Çarşı Yapıları (CBY2)

Çanakkale, 2018


Analiz ve Bağlam


Proje alanı coğrafi konumu ve tarihi bakımından tarihin en önemli kentlerinden biri olan Çanakkale’nin merkezinde yer almaktadır. Kuzey yönünde Halk Bahçesi ile, batı yönünde

Muammer Aksoy Parkıyla, güney yönünde kentin en önemli meydanlarında biri olan Cumhuriyet Meydanıyla, doğu yönünde ise İl Emniyet Müdürlüğü, Ptt Müdürlüğü, Devlet

Hastanesi gibi kamu yapılarıyla çevrilidir. Alanın kıyı ile direk ilişkisi Mehmetçik Bulvarı, Lise caddesi ve Cumhuriyet Bulvarı üzerinden kurulmaktadır. Çevre yapıları çoğunlukla ticari

işlevli binalar olmakla birlikte yakında bulunan Sosyal Bilimler Lisesi de bölgenin kullanıcı profili açısından önemlidir. Proje alanın kent meydanı ve park alanları ile çevrili konumu

dolayısıyla, tasarlanacak olan yapının kentsel bağlamda bu öğeleri bir araya getiren ve birleştiren, kent yaşamını güçlendiren nitelikte olması tasarımın ana fikrini oluşturmaktadır.Tasarım Yaklaşımı


İç Meydan

Tasarımın ana yaklaşımı, kapalı yekpare bir kütle oluşturmak yerine, yeme içme birimleri, dükkanlar, sinemalar ve kültür-sanat merkezi işlevlerini içeren farklı ve ayrık kütlelerin, açık,

ferah bir çarşı meydanı oluşturmak üzere bir araya getirilmesi üzerinedir.


Çökük Avlu

Muammer Aksoy Parkı tasarımı kapsamında oluşturulacak çökük avlu ve amfi sayesinde, projenin 1.bodrum katının Çocuk Eğitim Merkezi, Müzik Atölyeleri ve Belediye Hizmet

Birimleri işlevlerinin dış mekan ile doğrudan ilişki kurması amaçlanmıştır.


Üst kotta erişim

Yapının üst katında yer alan yeme içme birimleri, dükkanlar, sinemalar ve kültür-sanat merkezi işlevlerine açık bir koridor ile ulaşılması, bu koridorun asansör ve merdivenler ile iç

meydana, yürüyen merdiven ile Cumhuriyet Meydanı’na, Mehmetçik Caddesi üzerinden geçen bir üst geçit ile Halk Bahçesine bağlanarak bir çok yönden kolay erişilmesi

amaçlanmıştır.


Geçirgenlik

Yapının parçalı tasarımı, kuzeyde Mehmetçik Bulvarı ve Halk Bahçesi, batıda Muammer Aksoy Parkı ve caddesi, güneyde Cumhuriyet Meydanı ve Halk Bahçesi ile doğrudan bağlantılı

olmasını ve oluşturulan iç meydanın bu alanlarla bütünleşmesini sağlamaktadır.


Yapıya Yaklaşım

Sokak kotunda yapıya yaklaşım, güneyde Lise caddesi üzerindeki açık otoparklar, yolcu indirme bindirme cebi, Cumhuriyet Meydanına bağlanan hemzemin yaya geçidi, kapalı

otopark ve servis girişi ile, kuzeyde bisiklet ve motorsiklet park alanı ile, batıda ise Muammer Aksoy Parkı üzerinden sağlanmaktadır. Yeşil Alan İlişkisi Proje çevresi düzenleme

yaklaşımında, Muammer Aksoy Parkının mevcut ağaç yerleşimine, yaya hareketleri trafiğine, çökük avlu ve iç meydanın oval kütlelerine uygun olarak planlanan peyzajın Cumhuriyet

Meydanı ve Parkı ile bütüncül bir tasarım oluşturması hedeflenmiştir.