Galata'da Apartman

Galata, İstanbul, 2017


Proje alanının yer aldığı Serdar-ı Ekrem caddesi, Galata Kulesi ile Tophane bölgesini birleştiren bir aksta yer almaktadır. Caddenin mimari karakteristiği bakımından en önemli özelliği

farklı üsluplarda ve niteliklerde cumbalı yapılara sahip olmasıdır. Galata bölgesi içinde, özellikle bu dar cadde üzerinde yer alan tarihi yapılar ve cumbalarının oluşturmuş olduğu

perspektif bölgenin tarih içinde sahip olduğu sosyo-kültürel ve mimari çeşitliliği yansıtmaktadır.


Cadde üzerinde yapılarda yer alan farklı özellik, boyut ve kotlardaki cumbalar bir arada karakteristik bir bütünlük ve dinamizm oluşturmaktadır. Benzer mimari üsluplara sahip

yapılar bir araya geldiğinde, cumbalarında meydana gelen kot farklılıkları ve çeşitlilik, caddedeki yapıları tek tipleştirmek yerine farklılaştırarak bu dinamizmi ve çeşitliliği

desteklemektedir.


Proje alanı, her iki tarafında bulunan cumbalı yapılar arasındaki boş alandır. Serdar-ı Ekrem caddesinin kesintisiz olarak devam eden hareketli cumba düzeni proje alanının bulunduğu

noktada kesintiye uğramaktadır. Proje tasarımında, caddenin düzenli cephe –pencere örüntüsü ile birlikte hareketli cumbaların mimari etkisinin çağdaş teknikler ile sürdürülmesi

hedeflenmektedir.


Serdar-ı Ekrem caddesi ve proje alanı silüeti üzerinde yapılan eskizler ve soyutlamalar doğrultusunda, caddenin pencere düzeni ve oranları dikkate alınarak bir cephe düzeni

oluşturulmuştur. Bunun üzerine, birinci katta tek katlı, üzeri balkonlu, çelik strüktür ve cam sistemlerden oluşan bir cumba eklenmiştir. Bu cumba binanın güneydoğu cephesinde yer

alan tescilli yapının cumbası ve cadde üzerindeki diğer cumbalar ile benzer ölçü ve oranları tutmaktadır.