Karşıyaka'da Apartman

Karşıyaka, İzmir, 2017


İzmir’in modern ve nitelikli kıyı kent yerleşim yeri olan Karşıyaka’da yer alan proje, kentsel dönüşüm yönelimleri doğrultusunda eski bir konut yapısının mevcut sakinlerinin güncel

ihtiyaçları, çağdaş yapım teknikleri ve adil paylaşım kararları çerçevesinde yeniden inşa edilmesi projesidir. Proje oluşumu evresinde kullanıcıların taleplerine yönelik alternatifli

çalışmalar geliştirilmiştir. Bu alternatif çalışmalarda bir tarafta geleneksel Türk evinin önemli öğelerinde cumbalı mimari karakter modern teknikler ve çizgiler doğrultusunda

yorumlanarak ortaya konmuş, diğer tarafta ise irrasyonel bir çatkı-açıklık düzenlemesi ile kentin modern karakterine ayak uyduran bir cephe karakteri oluşturulmuştur.