EĞİTİM KAMPÜSÜ, LİSE, ORTAOKUL, YURT(GSU53)

Rize, Güneysu, 2018


Rize’nin Güneysu ilçesinde içinde lise ortaokul ve yurt yapıları barındıran bir eğit­im kompleksi olarak tasaralanan projede, bulunduğu çevreden pek çok referans bulunmaktadır. Yerel

Karadeniz mimarisinde yapıların her biri bulundukları eğime göre konumlanır ve bu nedenle birbirlerinden farklı kotlarda ve yönlerde inşa edilirler. Buna paralel olarak, eğitim

kompleksinde lise, ortaokul ve yurt yapıları birbirlerinden bağımsız yapılar olarak bulundukları eğime göre konum­landırılmıştır. Potomya çayının kıyısında eğimli bir arazide yer alması

nedeniyle kot farkından faydalanılarak oluşturulan teraslar, zeminde spor salonu, ibade­thane gibi yardımcı fonksiyonlara göre tasarlanmıştır.

Cephelerde kullanılan ahşap ve taş malzemeler, yerel karadeniz mimarisinde de en sık rastlanan malzemelerdendir.