Haus11 Suites

Beyoğlu, İstanbul, 2018


Haus Suites, Osmanlı’nın son döneminde ilk finans merkezi olarak nitelendirlebilecek Bankalar Caddesi’nin Şişhane’ye uzanan kısmında yer almaktadır. Bina 1800’lü yılların sonunda 2

katlı cumbalı, zeminde ticaret üzeri konut işlevli bir yapı olarak tasarlanmış, Cumhuriyet döneminde 3 kat daha eklenerek bugunkü kütlesine ulaşmıştır. Yıllar içinde bölgenin ilk

yerleşimcileri olan Musevi cemaatinin bölgeden taşınması ve elektrik ve aydınlatma tüccarlarının onarlın yerini almasıyla, bu bina da benzerleri gibi uzun yıllar zeminde dükkan, üst

katları depo olarak kullanılmıştır. Bu dönüşüm süresince binanin birçok orjinal niteliğine zarar verecek müdahalelerde bulunulmuş, cepheye takılan elemanlar, pencere ebatları, kapı

ve doğramalar, zemin ve duvar kaplamaları zarar görmüştür.


Bu sebeple ilk önce sonradan eklenen ve binaya ekstra yük oluşturan bölücü duvarlar kaldırılmış, cephe kirliliğine yol açan ögeler temizlenmiştir. Tüm orjinal kapı ve pencere

doğramaları el işçiliği ile temizlenerek cilanmıştır. Orjinal zemin ahşap kaplamaları tamir, renk ve cila işlemlerinden geçirilmiş, her odada yatakbaşına denk gelecek olan duvarın sıvası

el işçiliği ile kaldırılarak altındaki ateş tuğlası duvar dokusu açığa çıkarılmıştır.


Butik otele dönüştürülen yapının iç mekan tasarımında, sade ve yalın mekanlar yaratmak, misafirlere kentin ve binanın tarihi dokusunu kendi evlerinde deneyimleme hissi vermek

hedeflenmiştir.


Oda iç mekanlarında duvar ve tavan yüzeyleri beyaza, zemin ahşap kaplamaları ceviz ağacı rengine boyanarak yalınlık sağlanmıştır. Mobilyaların olabildiğince hafif ve ince

malzemeli ve minimal tercih edilmesi, böylece yapısal ögeleri ön planda tutmak amaçlanmıştır. Elektrik ve mekanik tesisat tamamen yenilenerek yeni üretilen hafif bölücü duvar içine

gizlenmiş, banyolar boyalı metal doğramalı cam bölücü ile yarı-geçirgen hale getirilmiş, aynı zamanda alan kaybını en aza indirmek amaçlanmıştır. Banyolarda kullanılan

seramiklerin küçük ebatlı ve duvar yarı yüksekliğinde olması da eski yapı üretim tekniklerinden referans almaktadır. Binanın cumbalarına iç mekanda eski işlevi iade edilmiş, iki kişinin

karşılıklı oturabileceği bir bölüm tasarlanmıştır.