Artur İş Merkezi(IAT)

Bayraklı, İzmir, 2018


Resmi projesi tamamlanmış olan Artur İş merkezi binası, işveren talebi üzerine cephenin optimizasyonunun yapılması ve cephe tasarımının yeniden ele alınması için cephe örüntüleri,

giriş holleri, kat holleri ölçeğinde yeniden tasarlandı. Bulunduğu bölge göz önüne alındığında, mevsimlere göre aydınlanma, havalanma ve sirkülasyon ihtiyaçlarını karşılayan verimli

cephe örüntüleri ve cephe malzemesi seçimi tasarım için öne çıkmaktadır. İş merkezi olarak tasarlandığından özellikle gündüz saatlerinen yoğun olarak kullanılacak yapının gün

ışığından optimum derecede faydalanması önemli bir tasarım kriteridir. Uzun vadede kullanım maliyetlerini düşürebilecek, optimum aydınlanma ve havalanma fonksiyonlarını yerine

getirebilecek bir cephe yapının önemli bir bileşeni haline gelmektedir. Dikey cephe bölüntüleri, sınırlandırılmış metal yüzeyler sayesinde üretim kullanım bakım gibi uzun vadeli tasarruf

sağlanması hedeflenmektedir. Giriş holü, kat holleri, sirkülasyon holleri ve katların cepheleri farklı kullanımlara göre özelleştirilmiştir. Tasarım ve kullanım süreçleri bir arada

düşünülmüştür. Gösterişli bir cephe ile değil verimli ve kullanışlı bir cephe ile bulunduğu bölgenin bir parçası haline gelmesi hedeflenmektedir.