Karabağlar Belediyesi Kamusal Açık Mekan ve Kent Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması KBY

Karabağlar, İzmir, 2017


Yarışmanın konusu olan alan, Vatan mahallesi sınırları içerisinde, diğer önemli birkaç mahallenin sınırında ve kesişim noktasında bulunması ve önemli ulaşım arterlerine yakınlığı

sebebiyle kritik bir konuma sahiptir. Alan, raylı ulaşıma ve kentin önemli arteri olan İnönü caddesine 10 dakika yürüme mesafesinde konumlanmıştır. İnönü bulvarının ilçenin güney

mahallelerine sağlayan bulvar, proje alanının batı sınırını oluşturmaktadır. Ayrıca çevre mahallelere hizmet veren pazar yeri, İhsan Alyanak Spor Salonu gibi insan yoğunluğunun fazla

olduğu sosyal ve ticari odak noktaları da proje alanının sınırında bulunmaktadır. Birçok yeni konut stokunun bulunduğu merkez mahallelerde, bireylerin toplanmasına elverişli, iyi

tanımlanmış ve kurgulanmış kamusal açık mekân ihtiyacı olduğu yadsınamaz.


Proje alanı çevresindeki konut siteleri, güvenlikli girişler ve yüksek duvarlarıyla (gated community) mahallenin geri kalanıyla bağ kurmakta zorlanmaktadır. Bu siteler yalnızca içinde

yaşayanların girebileceği sınırlı bahçe alanları çoğunlukla açık otopark olarak değerlendirilmektedir. Bu bölgede yaşayanların açık alan ve toplanma alanı ihtiyacını karşılayacak bu

meydanın, bu sitelerden kolay ulaşılabilir olmasına dikkat edilmelidir. Yürüyerek, toplu taşımayla ya da otomobille ulaşım senaryolarına göre proje alanında meydanın, otopark

girişinin, sosyal ve spor alanlarının konumlandırılmasına dikkat edilmiştir.


Meydana yürüyerek ulaşım senaryosuna göre, doğu ve güney yönlerinden gelecek olan yayaların alana bulvar üzerinden, kuzey ve batı yönlerinden gelecek olan yayaların ise

pazaryeri tarafından giriş yapması öngörülmektedir.


Mevcut arazi koşulları göz önüne alınarak açık alanların yerleşim kurgusu tasarlanmıştır. Proje alanı topoğrafyasında, şevler, kuzey ve doğu uçlarda yükselen kotlar ve kurumuş dere

yatakları dikkat çeken öğelerdir. Hava fotoğraflarında daha çok dikkat çeken bir diğer öğe ise, zaman içinde üzerinden geçen yayaların ayak izlerinin oluşturduğu patika yollardır.

Doğu batı ve kuzey güney yönlerinde yayaların alandan sıkça gelip geçtiğinin göstergesi olan bu akslar, burada tasarlanan açık alanlarda yaya davranışlarının gözlemlenebileceği

bir altlık oluşturmaktadır.