​​KY Hotel

Eyüpsulltan, İstanbul, 2017


Istanbul’un kentsel dönüşümü çerçevesinde, endüstriyel üretim bölgelerinin konut ve turizm alanlarına evrilmesi, Haliç çevresinde yer alan Rami bölgesini önemli ölçüde

etkilemektedir. Bu bölgede yer alan KY Hotel projesi, artan turizm potansiyeline yönelik İstanbul yarımadasında şehir manzaralı bir alternatif oluşturmaktadır.


Projenin giriş katı ve 1.bodrum katı Rami Kışla caddesi tarafından ulaşılan kentin kullanımına yönelik açık hava çarşısı olarak düzenlenmiştir. Giriş katın üzeri yeşil teras çatı olarak

planlanmış ve bu alanda konumlandırılan yeme içme mekanları ile desteklenmiştir.


Otel girişi yan tarafta bulunan ve 1.bodrum kat seviyesine inen Uzak Çiftlik sokağı üzerinden sağlanmaktadır. Bu noktadan yapılan giriş ve sirkülasyon bağlantıları L plan düzenindeki

otel bloğunun merkez noktasına direk olarak bağlanmaktadır.


Otel bloğunun teras çatı ile birleştiği kotta otelin teras çatıda yer alan yeme içme alanlarına açılan lobi ve restoran katı bulunmaktadır. Bu kattaki teras alanlarında otelin davet,

eğlence, spor, yüzme vb. açık hava sosyal işlevleri karşılanmakta ve otel bloğu izdüşümünde yer alan açılabilir mekanlar ile desteklenmektedir. 8 katlı otel bloğu 270 odadan

oluşmakta ve odaların büyük kısmı Haliç-İstanbul manzara yönüne bakmaktadır. Otel bloğunun manzara ve kente dönük yüzü tamamen şeffaf bir cephe ile tasarlanmıştır.