Lüleburgaz Belediyesi Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması
Lüleburgaz, 2018


Lüleburgaz kenti, Asya ve Avrupa kıtaları bağlantısı üzerinde yer alması itibariyle önemli tarihsel kent oluşumlarının ve buna bağlı olarak farklı kültürlere ev sahipliği yapıyor olmanın

zenginliğini barındırmaktadır. 16.yüzyılda Osmanlı döneminde Mimar Sinan’ın çizgileriyle şekillenen kent mimarisi bugünün kültürel yapıları ile birlikte kent hafızasını diri tutmaktadır.

Projeye konu olan 1950 ile 1953 yılları arasında Kore Savaşı’nda görev yapan 241’inci Piyade Alayı anısına yapılmış olan, ‘Kore Müzesi’ içeriğiyle birlikte kentin önemli kültürel

değerlerinden biri haline gelmiş olsa da, askeri yerleşke içerisinde olması sebebiyle kamusal alana ve sosyal kent yaşamına dahil olamamaktadır. Bu bağlamda ele alınan yeni proje

alanında, kente olan yakınlığı ve davetkarlığı ile kentin sosyal ve kültürel yaşantısı ile bağ kuran, ayrıklığı ve dinginliği ile de kentin hızlı gündelik yaşamından bir miktar uzakta,

savaşta ve vatandan ayrı olmanın yalnızlığını ve sessizliğini arka plana alan, bu tarihi olaya ömrünü adamış olan ataların anılmasını anıtsal ve müzeolojik bir anlatım çerçevesinde

ritüel haline getiren bir anma alanı ve ziyaretçi merkezi yapılması hedeflenmektedir.


Yaklaşım, Yerleşim, Yönelim

Proje alanına erişimin, Lüleburgaz kent merkezi ile İstanbul otoyolu bağlantısını sağlayan ve arsa çevresindeki ana yol olan Pınarhisar Asfaltı üzerinden sağlanması önerilmektedir.

Alanın korunmaya değer bitkisel doku verileri doğrultusunda ağaçların seyreldiği orta kısmın yapılaşma alanı olarak değerlendirilmesi ve bu sayede tüm korunmaya değer ağaçların

korunması amaçlanmaktadır. Alana araç ve yaya girişin sağlandığı Pınarhisar Asfaltından ziyaretçi merkezi yapısı ve tören alanına yönelen ve araç - bisiklet park alanı ve otobüs

indirme bindirme noktalarından yaya olarak bağlanılan yaklaşık 90 metre uzunluğunda bir yürüyüş aksı ‘izlek’ önerilmektedir. Bu izleğin ve beraberinde otopark alanlarının yol ile

oluşturduğu mesafe sayesinde doğuda Pınarhisar Asfaltından geçen araçların hız ve gürültüsünün maruz bıraktığı olumsuz çevre etkilerinin en aza indirgenmesi düşünülmektedir.

Proje alanının batı yönündeki Tatarköy Yolunun alana ulaşımda etkin rolü olmaması ve mevcutta yer alan kanalın yol ile olan ilişkiyi zorlaştırması sebebiyle, alana yerleştirilecek olan

ziyaretçi merkezi yapısının batı yönünü arkasına alması, bu suretle yoldan geçen araçların hız ve gürültüsünün maruz bıraktığı olumsuz çevre etkilerini kesen, yüzünü girişe ve izleğe

dönen, bu yönde ortada bir de açık mekan ‘avlu’ tanımlayan yapısal bir unsur olarak tasarlanması hedeflenmiştir. Ziyaretçi merkezi yapısının büyük kısmını oluşturan sergi alanlarının

aydınlık ve büyük bir galeri boşluğu ve sergi rampası aracılığı ile bağlanılan bodrum kata yerleştirilmesi, giriş, karşılama, bilgi edinme, bekleme, kitap ve anı eşya satış alanı, şeref

salonu, idare ve destek ofisleri, vestiyer, wc, kütüphane ve okuma alanı işlevleri giriş katta yer alması ve Proje alanının kuzeyinde bulunan komşu parsele sırtını, ziyaretçi merkezi

yapısına yüzünü dönen ayrı çay-kahve salonu yapısı ortada oluşturulan sakin ve çok işlevli bir avlu tanımını desteklemektedir. Çay-kahve salonu yapısının sergi binasından ayrık

olması suretiyle, gündelik hayatın ve kent yaşamının sosyal düzlemde bir parçası olması ve ziyaretçi merkezinde (sergi binası) yer alan sakin, dingin ve müzeolojik kurgunun

sürdürülebilirliği amaçlanmaktadır. Bu sayede dinlenme, sohbet etme, yeme-içme işlevlerini içeren ve gündelik hayatın parçası olan çay-kahve salonu, konsantrasyon ve dikkat

gerektiren sergi mekanlarından fiziksel olarak da ayrılmış olur. Alanın yoğun ağaç dokusunun bulunduğu güney kısmının, yerleşkenin doğa ile bütünleşen yönü olması ve derin yeşil

dokusu ile dikeyde yükselen bir anıt yapısına arka plan oluşturacak bir unsur olarak değerlendirilmesi hedeflenmektedir.