​ 19 Mayıs İzleği Kentsel Tasarım Yarışması SBY

Samsun, 2017


Samsun kenti, köklü arkeolojik yapısı ve dünya tarihine yön veren Kurtuluş savaşının başlangıcı olan Mustafa Kemal'in kente ayak basışı ile özgün bir tarihsel hafızaya sahiptir.

Yapılan yatırımlar, genişlemeler ve ihtiyaçlar süreç içinde kenti geliştirmekle birlikte tarihi özünü ve ağırlık noktasını kıyı şeridinden uzaklaştırmış, koparmıştır. Projeye konu olan alan,

kentin kıyı şeridinde, kuzeybatıda ticari liman ile güneydoğuda Mert Irmağı arasında kalan sahil dolgu alanları ve bu alanların kente uzantısı olan 19 Mayıs Bulvarı, Atatürk Parkı,

Cumhuriyet Meydanı ve Eski Tütün Fabrikası (Bulvar AVM) Meydanını kapsamaktadır. Kıyı şeridinde yer alan limanlar, sahil demiryolu, Atatürk Bulvarı, Fuar Caddesi kentin kıyı şeridi

ile olan ilişkisini kesmektedir. Karadeniz Enternasyonel Fuarı dönemi sonrası popülerliğini yitiren gazinolar ve süreç içinde oluşan yabancılar pazarı kıyı şeridinde kentliler için çekim

noktası oluşturmayan yapı grupları halini almıştır. Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak basışını temsil eden Kurtuluş İskelesi, Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına ait heykeller, anıtsal

ve müzeolojik bağlamda güncelliğini yitirmiş anlatılar olarak kalmıştır. Proje kapsamında kıyı şeridinin kent ve ziyaretçiler ile ilişkilerinin güçlendirilmesi ve gündelik yaşantının içinde

yer alacak, "19 Mayıs" bağlamında bir izlek oluşturulması hedeflenmiştir.