Serdar-ı Ekrem 59

Galata, İstanbul, 2017


Galata’da yer alan tarihi yapı güncel restorasyon yöntemleri ve modern yaşamın gereklilikleri doğrultusunda restore edilerek butik otele dönüştürülmüştür. Yapının tarihi dokusu, yer

yer tuğla duvarlarının örgüsü ortaya çıkarılarak, kimi yerde ise zaman içinde değişiklik göstermiş olan boya katmanları ortaya çıkarılarak mimari bir dille ortaya serilmiştir. Mümkün

olan bütün tarihi yapı elemanları örneğin ahşap parke ve tavan döşemeleri, ahşap kapılar, merdivenler, taşıyıcı duvarlar, nişler ve geleneksel strüktürü korunmuştur. Buna ilaveten

hasarlı bölgeler noktasal çelik güçlendirmeler ile çağdaş yöntemler doğrultusunda güçlendirilmiş ve kullanıma uygun hale getirilmiştir. Güncel gereksinimler doğrultusunda düşey

sirkülasyon, ısıtma, soğutma, elektrik sistemleri yenilenmiş ve hasarlı yapı kentin tarihi geçmişini deneyimleten konforlu bir butik otel yapısı haline getirilmiştir.