Selway Alışveriş Merkezi

Balçova, İzmir, 2018


İzmir Balçova'da konumlanan Selway Outlet Alışveriş Merkezi'ne ek yapılar tasarlanmıştır. Mevcutta varolan kotlara göre yeni birimler ve otopark alanı eklenmiştir. Mazağa cephlerine

de yeni bir dil birliği getirilmiştir. Formu itibariyle ortada konumlanan alana sosyal işlev yüklenmiştir ve açık amfi tiyatro oluşturulmuştur. Böylece gündüzleri ziyaritçilerin oturup

sosyalleşeceği akşam da tiyatro ya da açık hava sinemalarının sergileneceği bir mekan yaratılmıştır.