KARİS ALIŞVERİŞ MERKEZİ ve OTEL (UKK)
Kars, 2018

Havaalanına yakın bir alanda tasarlanan Karis alışveriş merkezi ve otel , buölçekte şehrin ilk alışveriş merkezi olma özelliğini taşımaktadır. Ani harabeleribaşta olmak üzere Kars’ın

tarih boyunca geçirdiği değişimlerin her biri tasarımabirer girdi olarak eklenmiş ve Kars’ın tarihsel geçmişi ile bütünlük sağlanmıştır.Tasarımı etkileyen diğer etmenlerden biri de,

Kars Havaalanı’na olan yakınlığıdır.Cephede ve çatıda yansıtıcı olmayan malzemelerin kullanılmaması gerektiğindeniç mekanlarda ortaya çıkan aydınlık düzeyi yetersiziliğini

önlemek için içavlu tasarlanmış ve iç mekanlarda homojen aydınlık düzeyi elde edilmiştir. Karlı gün sayısının fazla oluşu ve kar yükünün yere indirilmesi gerekliliği gibi etmenlerçatı

tasarımında önemli rol oynamıştır. Bu nedenle avlu ve çatı tasarımı projeninverimliliği ve işlevselliğini açısından yapı karakterinde belirleyici olmuştur.Çatı eğimlerinden ve eğimden

dolayı oluşan alanlar ofis ve çok amaçlı salonlarolarak değerlendirilmiştir.Bu sayede Karis’in alışveriş merkezi fonksiyonununyanı sıra günün her saati aktif var olabilecek bir yapıya

dönüşmesi sağlanmıştır.


Alışveriş merkezi ve ofis yapılarından bağımsız olarak tasarlanan otel bloğu, öncephesi havaalanına bakacak şekilde tasarlanmış ve bu sayede bütün odalaraeşit havaalanı

manzarası sağlanmıştır. Otelin ikincil fonksiyonları ise alışverişmerkezi avlusuna bakacak şekilde konumlandırılmıştır. Bu sayede sosyal alanlarve yeme içme alanları gibi otelin

ikincil fonksiyonları avludaki sosyal yaşamınuzantısı haline gelmesi hedeflenmiştir.