Yeşilköy'de Apartman

Yeşilköy, İstanbul, 2017


İstanbul’un modern semtlerinin başında gelen Yeşilköy’de yer alan proje, kentsel dönüşüm yönelimleri doğrultusunda eski bir konut yapısının mevcut sakinlerinin güncel ihtiyaçları,

çağdaş yapım teknikleri ve adil paylaşım kararları çerçevesinde yeniden inşa edilmesi projesidir. Planlama prensipleri doğrultusunda tüm dairelerin eşit olanaklarla caddeye ve yan

bahçeye yönelmesi sağlanmıştır. Cadde tarafında konumlandırılan oturma odası şeffaf ve balkonlu bir cephe ile oluşturulurken yan cephelerde ise komşu bina ile ilişkileri gözeten

daha korunaklı bir cephe düzenlemesi modern bir tasarımla ortaya konulmuştur.